prof. dr. Simona Ramanauskaitė

Tyrimų sritys: informacijos sauga, dirbtininis intelektas, e-mokymas.

Daugiau nei 50 mokslinių publikacijų autorė arba bendraautorė.

Dalyvauja mokinių ir mokytojų švietimo kibernetinės saugos ir programavimo temomis renginiuose.


doc. dr. Rūta Simanavičienė

Tyrimų sritys: matematikos taikymai inžinerijoje, duomenų analitika, daugiakriterinė sprendimų analizė.

Daugiau nei 25 mokslinių straipsnių autorė arba bendraautorė.

Žurnalo New Trents in Computer Science redaktorė.

Vykdo švietėjiškas veiklas mokyklose duomenų analizės temomis. Dviejų vadovėlių bendraautorė.


doc. dr. Pavel Stefanovič

Tyrimų sritys: duomenų gavyba, dirbtinis intelektas, natūralios kalbos apdorojimas.

Daugiau nei 20 mokslinių straipsnių autorius arba bendraautorius.

VGTU inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas metodininkas, Informatikos 5-6 kl. vadovėlio (Horizontai) bendraautorius. Konkurso „Piešinys – matematikos uždavinys“, IT mokytojų konferencijos Informacinės technologijos ir švietimas“, teminių informacinių technologijų paskaitų mokyklose organizatorius.


dr. Aurelija Kasparavičiūtė

Tyrimų sritys: matematikos taikymas inžinerijoje, duomenų analitika, skaitiniai sprendimų metodai, didžiųjų nuokrypių teoremos.

Daugiau nei 11 mokslinių straipsnių autorė arba bendraautorė.

Vykdo švietėjišką veiklą duomenų analizės temomis. Daugiau nei 4 metus dirba mokykloje, rengia integruotas STEAM pamokas, dalyvauja ERASMUS projektuose. Vadovauja STEAM ir IUPD projektiniams darbams.